Trwa dodawanie produktów...

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

 

Adresat: Centrum Optyczne Agnieszka Lemańczyk, ul. Leszka 11A lok. 2, 72-006 Mierzyn

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta

___________________

Adres Klienta: 

___________________

___________________

___________________

Nr telefonu Klienta:

___________________

 

Adres e-mail Klienta:

___________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

  • adres pocztowy,

  • adres e-mail.

 

Reklamacja dotyczy:

Umowy Sprzedaży z dnia ___________________

produktu ___________________

Umowy o świadczenie innej Usługi ___________________

inne: ___________________

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ___________________

 

 

Opis problemu:

___________________

___________________

___________________

 

Żądanie reklamacji:

  • usunięcie wady Produktu lub Usługi

  • wymiana Produktu na wolny od wad

  • obniżenie ceny Produktu

  • odstąpienie od Umowy

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

Podpis składającego

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4oczy.pl

 

okulary Anne Marii
okulary Arnette
okulary Bergman
okulary Calvin Klein
okulary Cube
okulary Jens Hagen
okulary Lacoste
okulary Mezzo
okulary Nike
okulary Optimax
okulary Polar Vision
okulary Polaroid
okulary Ray-Ban
okulary Real Madrid
okulary Red Velvet
okulary Roberto Ricci
okulary Solano
okulary Tonny
okulary Tonny Kids
okulary Vogue