Trwa dodawanie produktów...

Dofinansowanie zakupu okularów przez pracodawcę

Coraz częściej obowiązki służbowe wykonujemy za pomocą komputera. Znaczne skomputeryzowanie polskiego społeczeństwa nie jest obojętne dla zdrowia pracowników, którzy borykają się z problemami ze wzrokiem. Na szczęście jednak, każdy kto pracuje przed komputerem, może zwrócić się o dofinansowanie przez pracodawcę, wypełniając wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Konieczność dopłaty pracodawcy nałożona została na drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z ustawą, wszystkim zatrudnionym na stanowisku z monitorem ekranowym przysługuje prawo do profilaktycznej opieki zdrowotnej dofinansowywanej przez pracodawcę.

Warunki uzyskania dofinansowania

Nie wiesz czy przysługuje ci dofinansowanie przez pracodawcę? Aby ubiegać się o dofinansowanie, pracownik musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi wykonywać swoją pracę przed komputerem przez co najmniej 4 godziny w ciągu całego dnia pracy. Konieczność noszenia okularów korekcyjnych musi być również udokumentowana oświadczeniem lekarskim.

Oświadczenie lekarskie o potrzebie noszenia okularów przez pracownika wydawane jest podczas badań pracowniczych. W razie gdy te nie są zaplanowane na najbliższy czas, pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o wydanie skierowanie na dodatkowe badania. Dofinansowanie przez pracodawcę przysługuje bez względu na to, czy pracownik będzie nosił okulary wyłącznie w pracy czy też cały czas. Dodatkowo, na otrzymanie dopłaty pracodawcy nie ma wpływu długość okresu zatrudnienia pracownika.

Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów

Wysokość dopłaty pracodawcy do okularów korekcyjnych nie jest uregulowana przepisami. W większości firm określają ją jednak wewnętrzne przepisy i regulaminy, oparte na bieżących cenach okularów korekcyjnych i oprawek okularowych. Polskie prawo nie nakłada obowiązku dofinansowania przez pracodawców zakupu soczewek kontaktowych. Decyzja o dopłacie do nich zależy więc jedynie od dobrej woli pracodawcy.