Trwa dodawanie produktów...

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wydrukować, wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: CODEGLADE sp. z o.o. w likwidacji, ul. Wiśniowa 2, 72-010 Police

 

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

 

________________________________________________________

 

Numer konta bankowego Klienta:

 

________________________________________________________

 

Adres Klienta:

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

 

Nr telefonu Klienta:

 

____________________________

 

Adres e-mail Klienta:

 

____________________________

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

____________________________________________________________

 

nr zamówienia w sklepie 4oczy.pl:

 

____________________________

 

data zawarcia umowy (zamówienia):

 

____________________________

 

 

____________________________

data zwrotu, Podpis składającego